Projekty unijne


Korzystamy z współfinansowania z Unii Europejskiej.
Realizujemy projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw
-zakup centrum frezarskiego HSC i technologii ICT,
-zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC i technologii ICT.

Zrealizowaliśmy Przedsięwzięcie Badawcze finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013:
1. Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy.
Temat: Badanie środowiskowej korozji naprężeniowej tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji nakrętek.

2. Voucher Badawczy Kooperacyjny.
Temat: Opracowanie konstrukcji narzędzi i technologii wykonania kanałów chłodzących w stemplach formujących o małych przekrojach oraz przeprowadzenie badań skuteczności ich termostatowania.
Program realizowany w kooperacji z Tenaco sp. z o.o. w Bydgoszczy i Wytwórnią Sprzętu Medycznego GALMED w Bydgoszczy.

Bieżące projekty


Firma AKSON sp. z o.o. z siedzibą Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie met. kontroli ukł. chłodzenia w narzędziach przetwórczych w technol. wytłaczania z rozdmuchiwaniem i bud. przemysł. stanowiska kontrolnego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie ofertowe
Umowa o wykonanie prac badawczych


Komunikat z dnia 14.02.2018 r.


Firma AKSON Sp. z o.o. z siedzibą Bydgoszczy dnia 14.02.2018r. na podstawie wpływu 1 oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione dnia 07.02.2018r. na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie met. kontroli ukł. chłodzenia w narzędziach przetwórczych w technol. wytłaczania z rozdmuchiwaniem i bud. przemysł. stanowiska kontrolnego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrała następującego wykonawcę spełniającego kryteria opisane w zapytaniu ofertowym:
Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

www.mojregion.eu
www.europa.eu
www.pracodawcy.info.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl


Przykładowe Realizacje

Dane kontaktowe

Adres: ul. Grunwaldzka 32,
  85-236 Bydgoszcz, Polska
Telefon: +48 52 322 60 76
FAX: +48 52 322 60 76
E-mail: akson@akson.eu
Dojazd Mapka Google